11/05/2009

اولین نژادازنژادعنترها


________________________
رپ عنترنژاد
_______________________
Iran Ahmadinejad
_______________
Iran Ahmadinejad part 2

کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن وجنگ ۹روزه گنبدکاووس

خاطرات یک نفر:وخودبخوانیدحدیث مفصل ازبعضیها
چه راحت ومستانه ازکنارحقایق ووقایع میگذرند.
_______________________

نقي حميديان

هيأت نمايندگي سازمان با اتومبيل در بندر ترکمن منتظر من بودند. به اتفاق از همان راه پيش گفته حرکت کرده خود را به گنبد رسانديم. از سوي ديگر، هيأت ديگري از سازمان در مذاکره و توافق با دولت موقت رسماً عازم گنبد شدند. اين هيأت شامل مهدي فتاپور، محسن مديرشانه‌چي (بعداً با اقليت رفت و توسط جمهوري اسلامي کشته شد) و مهدي سامع بودند که مستقيم و از طريق معمولي در هماهنگي با نمايندگان دولت موقت به شهر گنبد رسيدند. گروه‌هاي مذهبي مسلح که با تعصب شديد مي‌جنگيدند، تنها به فکر ادامه درگيري و جنگ بودند.

______________________

حقایق بیشتردرباره جنگ قهرمانانه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رهبری چهارآذرخش ترکمنصحراگفته
خواهدشد
اما

باتلاش رفقای چریکهای فدائی خلق بویژه رفقای ترکمن- کانون زیبای فرهنگی سیاسی خلق ترکمن این تنهایادگارومیراث گرانقدروبجامانده ازخون چهارچریک فدائی خلق -چهارآذرخش ترکمنصحرا-ازچنگ نجاستهای خائن فدائیان اکثریت خارج وباردیگربدست پیروان راستین جنبش پیشتازفدائی خواهدافتادوسرانجام این حق فرزندان چهارآذرخش ترکمنصحراست که جنبش پیشتازفدائی راراهبری وهدایت کنند

فعلامشغول مطالعه هرگونه خاطره چه راست چه دروغ وچه خالی بندی های دیگرازطرف هرمدعی شناخته شده یامدعیان بی سروپاباشید


حقایق رابزودی خواهیم گفت


نابودبادجریان کثیف ونجس فدائیان اکثریت وحزب خائن توده پابپای اربابشان حکومت ننگین آخوندی

البرز

____________________
کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن وجنگ ۹روزه گنبدکاووس
___________________
جنبش سیاسی ترکمن ها،گذشته،حال،آینده،قسمت اول
طراح و سازمانگر اصلی امر فوق قربان شفیقی (آرقا) یکی از مبارزان بر جسته و لایق مردم ترکمن بود. شهید گرگان بهلکه نیز در پیشبرد این امر شرکت فعالی داشت.شایان ذکر است که هسته مذکور از هوداران سازمان چریک های فدائی خلق ایران بودند، و در کنار فعالیت های یاد شده اعلامیه ها و آثار سازمان را نیز تبلیغ و پخش می کردند. دامنه فعالیت های مذکور در اواخر سال 1356 به ترکمن صحرا کشیده می شود. در ترکمن صحرا از طریق سازمان دادن گروه های کوهنوردی طی مدت کوتاهی بخش قابل ملاحظه ای از معلمین و دانش آموزان در گنبد را متشکل می سازد. در ادامه این روند بخشی از فعالین سیاسی و مبارزین ترکمن که در دیگرنقاط بسر می بردند و یا اینکه به تازگی از زندان آزاد شده بودند با یکدیگر تماس پیدا می کنند، و از این طریق بر نیروی فعالین متشکل افزوده می شود. در مهر ماه 1357 نمایشگاه کتابی در گنبد و دیگر نقاط ترکمن صحرا برپا می شود که با استقبال کم نظیری از سوی مردم روبرو می شود. در پی آن نمایشگاه کتاب، عکس و نمایش فیلم و ... در سراسر ترکمن صحرا برگزار می گردد.در این هنگام هسته یاد شده به اتفاق تعدادی از مبارزین ترکمن از جمله آنه گلدی گوگلانی (آنین) قهرمان مقاومت مردم ترکمن، گروهی را تشکیل می دهند. اعضای این گروه از آنجا که همگی هوادار "سچفخا" بودند خود را گروه سوالونی (یکی از شهدای سچفخا) هودار سازمان نام می گذارند. این گروه علاوه بر تبلیغ مواضع سازمان در ترکمن صحرا موضع فعالی نسبت به مسایل منطقه از خود نشان می دهند، و تقریبا تمام فعالین ترکمن صحرا زیر پوشش رابطه و اتوریته این گروه قرار می گیرد. این گروه مدتی بعد اسم خود را به " فدائیان ترکمن" تغییر می دهد.گروه متشکل هواداران سچفخا در ترکمن صحرا، نخستین تظاهرات ضد دیکتاتوری را در گنبد در آبان ماه 1357 براه می اندازد که چند هزار نفر از مردم در آن شرکت می کنند،
در دیگر مناطق ترکمن صحرا وضع به گونه ای دیگر بود. بطور مثال در بندر ترکمن هوادارن سازمان براحتی و بدون اینکه نیروهای مذهبی حساسیت خاصی از خود نشان دهند مراکز نظامی را خلع سلاح کرده و کنترل شهر را به دست خود گرفته بودند.فدائیان ترکمن با توجه به اوضاع واحوال آن روزها و فضای حاکم بر آن شرایط، تصمیم می گیرند که که یکی از اماکن دولتی را گرفته و آن را به محلی برای تماس گیری علنی و سازماندهی مبارزات مردم تبدیل نمایند. بدین منظور با بسیج مردم کتابخانه عمومی شهر را در اختیار خود می گیرند و عنوان کانون سیاسی و فرهنگی خلق ترکمن را بر آن می نهند.نکته جالب در این رابطه پیرامون اسم گذاری این دفتر است که جر و بحث شدیدی میان گرایشات سیاسی مختلف صورت می گیرد. فدائیان ترکمن پیشنهاد کانون ف.س.خ.ت. را می کنند. طرفداران حزب توده و برخی روشنفکران ملی گرا بر "کانون فرهنگی" تاکید می کنند، از آنجایی که مردم نیز در صحنه بودند اکثرا بر نظر پیشنهادی اول صحه می گذارند و به این ترتیب کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن متولد می شود

مصاحبه ویژه خبرگزاری قئزئل بورچ با جناب پرزیدنت احمدی نژاد

قئزئل بورچ : جناب پرزیدنت احمدی نژاد با تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردید . اولین سئوال من از شما این است : آخیرا شما دیداری از باغ وحش داشتید و گویا شما زبان میمونها را نیز میفهمید .آنجا میمونها به شما چی گفتند ؟
احمدی نژاد : با تشکر از سئوال بجای شما . بله میمونهای نازنین به من گفتند : پسر عموحالا كه رييس جمهور شدي مارو از قفس نجات بده !ه
قئزئل بورچ : شما به عنوان خوش تیپ ترین رئیس جمهور شناخته شده اید ، آیا نميخواي تغييري در چهره‌ات ايجاد کني؟
احمدی نژاد : نه آخه هنوز دوسال قراردادم با چيتوز مونده .ه
قئزئل بورچ : در جریان انرزی هسته ای ، اگر امريكا انرژي هستيه رو از شما بگيره شما چکار میکنید ؟
احمدی نژاد : من هم چند چيز رو از چند نفر ميگيرم . دريا كنا ر و از حميرا ... اصفهان رو از معين ... وطن رو از داريوش ... خيليج فارس رو از ابي .. آزادي رو از منصور ... ..خديجه رو از سندي ...آمنه رو از اندي .. و از همه مهمترگيتار شماعي زاد ه رو ازش با لگد پس ميگيريم.ه
قئزئل بورچ : آقای احمدي نژاد میبینم فرق وسط باز کردید ،بابا چه خبره باز تيپ زدي ؟
احمدی نژاد : واسه اینکه شپش هاي نر از اين طرف و شپش هاي ماده از اون طرف برن !ه

http://gulalek.blogspot.com/2007/02/blog-post.html

11/04/2009

واتیکان شیطان بزرگ :- مادروزاینده همه فسادهابرروی کره خاکی


tony alamo innocent
but still in jail
juries have been wrong
tony,s jury was wrong
____________________


البرز:لوس آنجلس -کالیفرنیا

توضیحی مختصردرباره تونی آلاموودادگاه قرون وسطائی روزبیسم نوامبر

مدتی دیگریعنی درتاریخ بیستم نوامبریک هیئت ژوری دریک دادگاه کاملاقرون وسطائی وارتجاعی ودقیقامافیائی درشهرتگزارکانا-تگزاس هم دادگاه فرمایشی وفرمالیته خودرابه نمایش وهم آخرین ونتیجه نهائی ازمحاکمات ددمنشانه علیه آقای تونی آلاموراتصویب ومورداجراخواهندگذاشت .

حمله ویورش مزدوران وسگ گزمگان سی آی ای واف بی آی این سگان قلاده به گردن ونوکران بی چون وچرای واتیکان به مراکزواماکن نگهداری ازکودکان بی سرپرست وپناهگاه بی خانمانهاوبدبختهاوبیچارگان وفقیران وگرسنگان خیابانی آمریکاوکلیساهای متعلق به کشیش مسیحی وانقلابی آقای تونی آلاموبه بهانه سوئ استفاده ازکودکان وزنان آغازوبه دستگیری آقای تونی آلامومنجرشد.

سازمان کثیف ونجس سی آی ای همیشه وهمواره جهت خدشه دارکردن شخصیت واعتباراشخاص وافرادزحمت کش وانسان دوست وانقلابی باطرحریزی انواع واقسام توطئه هاودسیسه های ضدانسانی وضدبشری تلاش کرده ومی کندتاازطریق چنین رفتارهاواعمال قرون وسطائی برای ارباب همیشه گرسنه خود(واتیکان)خوش خدمتی وخوش رقصی فاحشه گرایانه راانجام دهدوچه بساهمیشه نیزدراین امرموفق بوده است.

آقای تونی آلاموکه درامرجبهه گیری وانتقادازدولتهای فاشیستی -امپریالیستی آمریکاوسیاستهای جنایتکارانه دولتی چه درزمان رونالدریگان جنایتکار-چه دردوران جورج دبلیوبوش پدروچه جورج دبلیوبوش پسراین آدمکشان بین المللی وچه امروزدرمقابل دولت تروریست پرست یک بچه مسلمان به نام آقای باراک حسین اوسامای بن لادن(اوباما)یدی طولانی وتجربه هائی گران وفراوان داردوبابی اهمیت کردن کلیه مزدوران وسگان مافیائی - پلیسی وابسته به دولتهای جنایتکارامپریالیسم - نوک حمله های انتقادی وسیاسی -مذهبی خودرامستقیمامتوجه ارباب اربابان امپریالیستی یعنی متوجه خانه ومکان شیطان بزرگ یاهمان واتیکان مافیاپروروتروریزم سازساخت درنهایت اسیرتوطئه هاودسیسه های شارلاتانیسمی پاپهاوشیاطین بزرگ واتیکان شد

هدف سگ گزمگان مافیائی وپاسبانان ونگهبانان اربابان خونخوار(سی آی ای واف بی آی)باواردنمودن نسبتهاوبرچسبهاومارکهای مختص پنتاگون به شخصیتهائی چون تونی آلاموآنهم درلفافه ای به نام سؤ استفاده اززنان وکودکان درکلیساهای مربوطه -نه مسئله ای نووتازه بوده ونه ابتکاری جدیدازطرف سیاستمداران تبهکارومافیائی دردرون دستگاههاوسیستم های دولتی میباشد.چراکه دولتهای فاشیستی روی کارآمده درکشورآمریکاازقدیم جهت مضمحل ساختن همه مبارزین وانقلابیون همواره دست به چنین توطئه هاودسیسه های بربرمنشانه میزدندوسابقه ای کثیف ونجس وننگین دراین امردارند.

آقای تونی آلاموباوجودصدهاهزارانسان وشهروندآمریکائی آنهم درزیرخط فقر-کودکان وخردسالان بی سرپرست -بی خانمانهاوآوارگان خیابانی -زنان ودختران جوان وبی پناه وبی پشتیبان :-زنان ودخترانی که حتی بیشتراوقات تنهاوتنهاجهت یک وعده غذاوسیرکردن شکم گرسنه خوداجباراتن به تن فروشی وخودفروشی داده اندومی دهندودرخیابانهای مراکزشهرهابه وفوروفراوان دیده می شوند.ووو....علناوآشکاراویک تنه به عنوان یک کشیش باایمان وانقلابی به کلیه سیاستهای دولتهای فاشیستی امپریالیستی آمریکاحمله وانتقادهای شدیدالحن خودرامتوجه ارباب شیطانهای بزرگ یعنی واتیکان نمود.اربابانهای شیطانهای بزرگ به محض احساس خطرازوجودچنین شخصیتی سیاسی مذهبی بساط یک توطئه ودسیسه بزرگ راچیده وازطریق سگ گزمگان ومزدوران بی سروپاوآدمکش وتروریست پیشه خودیعنی سی آی ای کثیف وحرامزاده واف بی آی جنایتکار-آن رابه اجرادرآوردند.

روزبیستم نوامبرهیئت مافیائی وتبهکارژوری دریک دادگاه کاملاقرون وسطائی درشهرتگزارکانا-تگزاس علیه تونی آلامو-رای های فاشیستی -مذهبی وآخرین حکم فاشیستی - مافیائی خودراصادرخواهدکرد.دادگاهی که هیچ سنخیت قانونی وبشری رانداشته وهیچ اعتباری ازنظرفکری وعقلانی ندارد.گناه آقای تونی آلامونجات انسانهای محروم ومستمندوفقیرازدست وچنگ سیستم وحشیانه دولتهای فاشیستی -مذهبی -امپریالیستی آمریکابوده ومیباشد.

علیه دادگاه قرون وسطائی آمریکاوجهت نجات جان یک (انسان)(انسان دوست)ومبارزوانقلابی به پاخیزیم که دفاع ازافرادی چون تونی آلامووتونی آلاموهای دیگردفاع ازحق محرومان وستمدیدگان کشورعزیزمان ایران می باشدکه زیرسیطره حکومت نجس وننگین آخوندی این سگ گزمه ومزدورخونخوار(واتیکان)درحال نابودیست.

باآرزوی موفقیت وپیروزی برای تونی آلامودربرابردادگاه فاشیستی امپریالیستی.

مرگ برامپریالیسم مرگ برواتیکان
_______________

البرز:لوس آنجلس -کالیفرنیا

11/03/2009

تروریزم واتیکانی : vatican terrorizm

tony alamo againist of vatican

and

vatican is a father of international mafia and terrorizm groups
_______________________

vatican: devils house

writer: alborz

coming soon

____________________

واتیکان:خانه شیاطین

by persian guerilla : alborz

چریک فدائی خلق:البرزmember of (iran hide organization) political org..

(i.h.o)
___________________________________________

vatican and fascizem
popes and hittlers


Adolf Hitler converses with the Papal Nuncio, Archbishop Cesare Orsenigo

_________________________


adolf hittler = :hiii.......vatican...

Catholic clergy and Nazi officials, including Joseph Goebbels (far right) and Wilhelm Frick (second from right), give the Nazi salute. Germany, date uncertain.


_____________________
Priests give Hitler salute at a Catholic youth rally in the Berlin-Neukolln stadium in August 1933.


__________________


and then:


vatican Answered: = hiiii....hittler...
vatican=lords of the lords of the terrorizm rings
_________________________


vatican
مرکزفاشیستهاونازیستهای جنایتکارهیتلریسم

vatican:= fascistes and neu nazistes center


وپناهگاه امن ومطمئن تروریستهای جنایتکارمسلمانان افراطی


and Safe place for fanataic Muslims terroristes
___________________________________


پاپ جان پل دوم باجنایتکارفاشیست ونازیست هیتلری :کارل وجتیلا
________________________

Pope John Paul II with mohamet ali agca terrorist

پاپ جان پل دوم باتروریست مسلمان وترک تبارمحمدعلی آکسا

_________________


sexy pope (top secret) -play boy popeسکس بازی های مردخدا(پاپ جان پل دوم)بازنان ودختران زیباروی وجوان


____________________________________romans mollah:= ayatollah pope


کفتربازی های آیت الله پاپ جان پل دوم


______________________________


and nowin 2009:= pope bendict XVI
__________________________


satans and devils__________________________________


satans house_________________________


and devils 2009

pope bendict XVI:

neu father of international mafia and terrorizm of word


hi...hittler.. and ... hi neu nazism