1/31/2010

انجمن پادشاهی ایران

برنامه زنده رادیوتندرويژه قهرمانان ملی محمدرضاعلی زمانی«بردیا»وآرش رحمانی پور(روزبهان ۵۰۱۵۰)است
دراین برنامه یکی ازمهمترین سخنرانی های بردیاپخش خواهدشد
این برنامه همزمان از اتاق پلتالک پخش خواهد شد

هنرایرانیان

هنرنزدایرانیان هست وبس
ترانه زیبائی از-میراث
______________
تقدیم به همه هموطنان گرامیhttp://www.youtube.com/watch?v=dZNJLYRQjPo

فرارسیدن نوزدهم بهمن روزبیادماندنی سیاهکل
با یادونام ستارگان درخشان آسمان ایران وآفتابکاران جنگل سبز
یادشان همیشه وهمواره گرامی باد

فرارسیدن سی و نهمین سالگردحماسه بیادماندنی سیاهکل گرامی باد
مراسم ۱۹بهمن رادرسراسرکشورهرچه باشکوه تربرگزارکنیم
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
(سازمان مخفی ایران
)

1/28/2010

خبر-خبرگزاری ادوارنیوز:

ادوارنیوز: دادسراي عمومي و انقلاب تهران، امروز اعلام کرد حكم دو نفر به نام‌هاي محمدرضا علي‌زماني و آرش رحماني‌پور كه به تاييد دادگاه تجديدنظر تهران رسيده بود سحرگاه امروز پنج شنبه اجرا شد و محكومان به دار مجازات آويخته شدند. دادسرای تهران این افراد را مرتبط با حوادث روز عاشورا دانسته و همچنین خبر از صدور حکم اعدام برای نه تن دیگر داده است.

به گزارش خبرنگار ادوارنیوز، دو فردی که امروز اعدام شده اند اساسا در ارتباط با پرونده انجمن پادشاهی و در فروردین ماه (سه ماه قبل از انتخابات) بازداشت شده بودند و همکاری در انفجار شیراز از جمله اتهامات آنها بود
.

_______________________________

سازمان مخفی ایران:

اعدام رفقای مبارزدرگروه تندرباحماقت وخریت سیاسی یک فردمشکوک ومرتبط باوزارت نجس وننگین اطلاعات آخوندی تحت نام جعلی (مهران) -مسئول سایت تکاورن تندربه سرانجام رسید.هیچکس مسئول این جنایت نیست جزفرددرارتباط باسپاه ددمنش پاسداران آقای مهران:-این شخص باعربده کشیهای لات منشانه ولمپن گرائیهای دینی خودعامل وباعث مرگ دومبارزانقلابی وآزادیخواه شد.سایت تکاوران تندربه مسئولیت شخصی به نام مهران تماماُوکلاُدراختیاروزارت نجس وننگین اطلاعات وسپاه ددمنش پاسداران بوده ومی باشد

____________________________

سایت وابسته به وزارت نجس وننگین اطلاعات آخوندی

عربده کشی های مهران خان

در صورت عدم لغو حکم اعدام یاران انجمن پادشاهی ، ما تکاوران تندر دست در دست توده های خشمگین خلق قهرمان ایران 22 بهمن را به بهمنی سهمگین و کابوسی مهلک برای رژیم اسلامی تبدیل خواهیم کرد وبار دیگر با او با «زبان خودش» صحبت خواهیم نمودپیشاپیش به مزدوران رژیم اسلامی هشدار میدهیم برای حفظ جان خود از ورود به مسیرهای راهپیمایی حکومتی خودداری کنیددر غیراینصورت خود مسئول فجایع احتمالی خواهید بود

www.takavaran-tondar.tk

1/19/2010

شعری زیبا ازهیلا صدیقیhttp://www.youtube.com/watch?v=BOR6xTeZBmo

1/15/2010

دریادمان عبدالعظیم صبوری


بیست‏و‏یکم دی‏ماه مصادف است با پنجاه و هفت‏مین سالروز تولد رفیق عبدالعظیم صبوری. به همین دلیل بی مناسبت نیست تا به جای پرداختن به خصوصیات سیاسی وی، در زیر با هم، نگاهی به متد و برخورد کمونیستی‏اش که در جزوه "نقد گذشته اعضاء و هواداران سابق چریکهای فدائی خلق (ارتش رهائیبخش خلق‏های ایران)" آمده است، بی‏اندازیم و دریابیم که چگونه علی‏رغم پایداری‏اش به منافع‏ی کارگران و زحمت‏کشان، در مقابل انحرافات درونی، سخت‏گیر و بی گذشت بود. رفیق عبدالعظیم که مسئولیت تنظیم این جزوه را بر عهده‏ داشت بمانند هر انسان تحول‏گرا، بیرحمانه به نقد سیاست‏های انحرافی خودی و سازمان‏اش نشست و با صراحت کمونیستی اعلام نمود که: "می‏گویند بیان حقایق و قبول آن تلخ است. امّا اگر این درست است‏که این تنها کمونیست‏هایند که در پی یافتن حقیقت‏اند و اگر ما نیز مدعی آنیم، پس چه باک! بگذار حقایق را بروشنی گفته باشیم و تلخی آنرا باور کنیم. بگذار پیراهن چرکین خود را در معرض دید توده‏ها و انقلابیون صدیقی که بی تجربگی، توشه راه آن‏هاست بنمایش بگذاریم. زیرا یقین داریم که این تنها شرط جدی بودن ما در برخورد با مسائل است. تنها جلب شرط اعتماد توده‏ها نسبت به ماست. حال حتی اگر اپورتونیست‏ها بخواهند حقایق وجودی ما را توجیه بی‏عملی و پوشاندن حقایق درونی خود کنند".

http://triboonshoma.blogfa.com/post-349.aspx

1/13/2010

برای همه مبارزین راستین راه آزادی ایران


ببرهای مازندران برای آغازمبارزه وقیام مسلحانه جهت نابودی کامل حکومت نجس وننگین اسلامی - آخوندی آماده می شوند.طبق تصمیم مسئولین رده بالادرسچفخاآغازجنگ مسلحانه زودترازموعدمقرروپیش بینی شده بوقوع خواهدپیوست .سچفخاازهمه رفقای رزمنده فدائی درسراسرکشورمی خواهدکه خودرابه هرنحوممکن مسلح وآماده عملیاتهای چریکی برعلیه مزدوران ددمنش دینی اسلام شوندآغازعملیاتهای اولیه توسط ببرهای مازندران وباهدایت ومسئولیت کمیته شمال- مازندران شاخه وکمیته نظامی سچفخا(سازمان مخفی ایران)انجام خواهدگرفت
برای جنگ مسلحانه حاضروآماده شوید

(سچفخا(سازمان مخفی ایران

1/12/2010

اطلاعیه


سازمان مخفی ایران

سازمان مخفی ایران ترورمسعودعلی محمدی راتوسط این سازمان ردوتکذیب کرده واین ترورتوسط وزارت کثیف ونجس اطلاعات آخوندی علیه یکی ازسگ گزمه های متعلق به جلادمیرحسین موسوی صورت گرفته واین تروردراصل جنگ مابین سگ های هارحکومت ننگین آخوندیست
_____________________

بایدپابپای شورش انقلابی مردم قهرمان ایران پیش رفت .جنگ مسلحانه وانقلابی سازمان مخفی ایران باکلیت حکومت نجس وننگین آخوندی -اسلامی هنوزبه نقطه آغازخودنرسیده است .اماجنگ مسلحانه داخلی درراه است.

تنهاره رهائی جنگ مسلحانه ست
مردم مسلح شوید

قهرمان و مبارزی کمونیست از میان ما رفت

قهرمان و مبارزی کمونیست از میان ما رفت

رفیق مسعود طاعتی زاده روز شنبه نوزدهم دیماه ١٣٨٨ برابر با نهم ژانویه ٢٠١٠ در منزل مسکونی اش در تهران درگذشت. مسعود در جریان یورش رژیم به احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف، در بهمن سال ۶٠ در رابطه با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(اقلیت) دستگیر شد و پس از گذراندن دوران سخت بازجوئی و شکنجه های طاقت فرسا، تا بهمن ۶۷ در زندان بود. مسعود از زندانیان مقاوم دهه ۶٠ و یکی از جان به در بردگان کشتارهای سال های نخستین دهه شصت و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ بود.

مسعود کمونیستی مبارز و انقلابی و ورزشکاری محبوب و قهرمان با سابقه تیم ملی بسکتبال ایران بود. او دارای روحیات و خصائل قوی انسانی بود و به همین خاطر نیز در جامعه ورزشی ایران و در زندان و در میان زندانیان سیاسی چپ از محبوبیت و احترام ویژه ای برخوردار بود.

مسعود پنج سال پیش در حالی که به بازی بسکتبال مشغول بود، درد شدیدی در ناحیه گردن و دستانش همراه با بی حسی بروز می کند. این واقعه آغازی بود بر بیماری سهمگین پارکینسون ام اس که روز بروز بدن وی را به تحلیل برد و عاقبت روز گذشته قلب مهربان این قهرمان عرصه ورزش و مبارزه را از تپیدن بازداشت.

پیکر هم بند مبارز ما روز یکشنبه بیستم دیماه، در میان غم و اندوه خانواده، دوستان، جامعه ورزشی و یاران زندان وی در قطعه قهرمانان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

یادش گرامی، راهش پررهرو باد

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
بیستم دیماه ١٣٨٨ برابر با دهم ژانویه
٢٠١٠

انجمن پادشاهی ایران

امروز صبح «مسعود علی‌ محمدی» استاد فیزیك دانشگاه تهران و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات، در مقابل منزل خود در قیطریه تهران از سوی عوامل جمهوری اسلامی به قتل رسید.
خبرگزاری های دولتی رژیم، نخست العربیه و پس از آن پرس تی‌ وی، کوشیدند این اقدام را یک ترور علیه یک استاد حامی دولت نشان بدهند.
پس از آن فارس نیوز، خبرگذاری وابسته به سپاه پاسداران، با استناد به تارنمای takavaran-tondar.tk این قتل را به انجمن پادشاهی ایران نسبت میدهد.
تارنمای takavaran-tondar.tk همآنگونه که در بیانیه های پیشین گزارش کردیم در اختیار سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار دارد. این سایت هیچ نماینده حقیقی، هیچ گونه آدرس و یا شماره تلفن برای تماس ندارد. محتویات آن از سوی بخش سایبری سپاه پاسداران آماده و منتشر میشود. هدف از تاسیس این سایت، در کنار سایر سایتهای ضد انجمن پادشاهی، به دام انداختن مشتاقان پیوستن به انجمن پادشاهی، حمله تبلیغاتی به یاران شناخته شده انجمن پادشاهی و در آخر، در صورت شکست دو هدف اول، تولید خوراک تبلیغاتی برای رژیم جمهوری اسلامی است.
تکآوران انجمن پادشاهی برای اجرای عملیات نظامی خود و کشتن دشمنان ایران با کسی رودربایستی ندارند و برای اجرای عملیات خود پیشآپیش مسولین خارج کشور را برای پشتیبانی تبلیغاتی آگاه میکنند. انجمن پادشاهی ایران نیازی به سربه نیست کردن یک استاد دانشگاه ندارد، مضافا بر آنکه آن استاد نه تنها پشتیبان دولت نبود بلکه با انجمن نیز در یک جبهه قرار داشت.
بر همه مبارزین راستین آریابوم است که به دام نیرنگهای رژیم درمانده، مفلوک و کلافه اسلامی نیفتند. قدرت این مبارزه بیش از آن است که با چنین ترفندهای جنایی-تبلیغاتی بتوان آن را دچار وقفه کرد.https://www.tondar.org/