10/21/2010

تصویربدون شرح:


در یک جلسه خصوصی در نیویورک و توسط يك جوان اتفاق افتاد
رفیق بهمن - نیویورک آمریکا:
__________________
باسپاس ازرفیق روزبهان -عضوانجمن پادشاهی ایران بابت ارسال این تصویر.

No comments: